+36 30 155 9915

Adatkezelési tájékoztató

Tekintse át adatkezelési tájékoztatónkat, kérdés esetén pedig forduljon hozzánk bizalommal!

1. Az adatkezelő

Cégnév: AXIS Egészségügyi és Szolgáltató Kft.

(fantázianév: ATLAS Orvosi és Gyógytorna Központ)

Székhely és levelezési cím: 7623 Pécs, Szabó József u. 2. fsz.1.

Az adatkezelés helye: Elektronikus úton a https://atlasgyogykozpont.hu weboldalon, a közösségi médiafelületeken, a kezelés helyszínen, valamint a tárhely szolgáltató szerverén.

Cégjegyzék száma: 02-09-084140

Kiállító hatóság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága

Működési engedély száma: 52644

Kiállító hatóság: Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal

Szakmai felügyeleti szerv: Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztiorvosi Hivatala (OTH) és a megyei kormányhivatalok népegészségügyi szakigazgatási szervei a szakfelügyelők mellett

Adószám: 26623333-1-02

Telefonszám: +36-30-9-032-468

E-mail cím: info@atlasgyogykozpont.hu

2. Az adatvédelmi tisztviselő

Az adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (a továbbiakban: GDPR) 37. cikke alapján adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem került sor.

3. Az adatkezelés célja és jogalapjai

Az adatkezelő célja, hogy az érintettek információs önrendelkezési jogát mindenkor biztosítsa, és szigorúan ügyeljen az érintettek magánszférájának tiszteletben tartására. Erre tekintettel az adatkezelő az érintettek személyes adatait a jelenleg hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban bizalmasan, törvényes eszközökkel és tisztességesen veszi fel, és kezeli.

Az egészségügyi és személyazonosító adat kezelésének céljairól az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló XLVII. törvény II. fejezetének 4. § (1) bekezdésének a-e) pontjai rendelkeznek részletesen.

Az adatkezelő tekintetében az adatkezelési célok elsődlegesen az alábbiak:

– az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása,

– az adatkezelő, mint betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése,

az érintett egészségi állapotának nyomon követése,

– a népegészségügyi, közegészségügyi és járványügyi érdekből szükségessé váló intézkedések megtétele,

– a betegjogok érvényesítése.

3.1 Kapcsolatfelvétel e-mailen és online kapcsolat felvételi űrlapon keresztül

Az adatkezelő a hozzá címzett e-mailek fogadása során megismeri a feladó vezeték- és keresztnevét, e-mail címét és adott esetben a telefonszámát is. Ezeket az adatokat az adatkezelő hozzájárulás alapján kezeli azzal a céllal, hogy a feladónak válaszolhasson. Ezen adatok hiányában a kölcsönös kapcsolatfelvételre nem lenne lehetőség. E-mailen történő kapcsolatfelvétel útján az adatkezelő felhívja a feladó figyelmét arra, hogy személyes adatait csak abban az esetben kezelheti, ha a feladó visszaigazolja, hogy a jelen tájékoztató tartalmát megismerte, és elfogadta.

Az érintett által megadott adatok az adatkezelő e-mail fiókjába érkeznek, és ott elektronikus úton tárolódnak az e-mailszolgáltató szerverén. Amennyiben az adatkezelő és az érintett között nem alakul ki orvos-páciens kapcsolat, az adatkezelő haladék nélkül törli valamennyi, a kapcsolatfelvétellel kapcsolatos adatot.

A hozzájárulás alapján történő adatkezelés pontos jogalapja: az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontja.

Az adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy a weboldalon történő regisztráció feltétele az érvényes e-mail cím megadása. A regisztrációt követően az adatkezelő megerősítő linket küld az érintett e-mail postafiókjába azzal a céllal, hogy meggyőződjön arról, hogy az érintett által megadott e-mail címet ténylegesen az érintett kezeli. Az érvényes e-mail cím megadása tehát az érintett felelőssége.

3.2 Kapcsolatfelvétel telefonon keresztül

Az érintett az adatkezelővel telefonon is érintkezésbe léphet időpont egyeztetés céljából. Ebben az esetben az adatkezelő megismeri a hívó fél vezeték- és keresztnevét és a telefonszámát is. Ezeket az adatokat az adatkezelő hozzájárulás alapján kezeli azzal a céllal, hogy a feladót visszahívhassa, és időpontjának esetleges változásáról minél hamarabb értesíthesse. A megadott személyes adatok hiányában a kölcsönös kapcsolatfelvételre nem kerülhetne sor.

Telefonon történő kapcsolatfelvétel útján az adatkezelő szóban tájékoztatja az érintettet a jelen tájékoztató tartalmáról, illetve felhívja a hívó fél figyelmét arra, hogy személyes adatait csak abban az esetben kezelheti, ha a hívó fél visszaigazolja, hogy a jelen tájékoztató tartalmát megismerte, és elfogadta. Az érintett által megadott adatok az adatkezelő mobil telefonvonal szolgáltatójának központjába érkeznek, és ott elektronikus úton tárolódnak a telefonvonal szolgáltatójának szerverén.

Amennyiben az adatkezelő és az érintett között nem alakul ki gyógytornász-páciens kapcsolat, az adatkezelő felhívhatja a telefonvonal szolgáltató figyelmét valamennyi, a kapcsolatfelvétellel kapcsolatos adat törlésére, amennyiben erre a telefonvonal szolgáltatónak műszaki, technikai, informatikai és technológiai lehetősége van.

A hozzájárulás alapján történő adatkezelés pontos jogalapja: az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontja és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 160. § (1) bekezdése.

3.3 Kapcsolatfelvétel Facebookon keresztül

Az adatkezelő online kapcsolat felvételi lehetőség biztosítása érdekében, a programmal kapcsolatos hírek közlése, valamint a vállalkozás reklámozása és a potenciális páciensekhez való eljutása céljából Facebook oldalt üzemeltet.

A programmal, illetve a vállalkozással kapcsolatos hírekhez történő hozzászólások során az adatkezelő megismeri a hozzászólók vezeték- és keresztnevét és a hozzászólását, melyhez hozzájárulás alapján jut hozzá. A Facebook oldal “Rólunk” menüpontjában közvetlen, kattintható link mutat a jelen tájékoztatóra.

A Facebook oldalon lehetőség van üzenetküldésre is időpont egyeztetés céljából. Az üzenetküldés során az adatkezelő megismeri a feladó vezeték- és keresztnevét, melyhez a feladó hozzájárulása alapján jut. Facebook üzenet formájában történő kapcsolatfelvétel esetén az adatkezelő írásban tájékoztatja az érintettet a jelen tájékoztató elérhetőségéről, illetve felhívja a feladó figyelmét arra, hogy személyes adatait csak abban az esetben kezelheti, ha a feladó visszaigazolja, hogy a jelen tájékoztató tartalmát megismerte, és elfogadta. Amennyiben az adatkezelő és az érintett között nem alakul ki gyógytornász-páciens kapcsolat, az adatkezelő haladék nélkül törli valamennyi, a kapcsolatfelvétellel kapcsolatos adatot a Facebook által biztosított adattörlési lehetőségek alapján. Mind a hozzászólások, mind az üzenetek a Facebook szerverén tárolódnak, elektronikus úton, törlésig.

A hozzájárulás alapján történő adatkezelés pontos jogalapja: az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontja.

Az adatkezelő ugyanakkor a Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat nem kezeli. A látogatókra nézve a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók. Jogellenes vagy sértő tartalom publikálása esetén az adatkezelő előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül vagy törölheti a hozzászólását. Az adatkezelő nem felel a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. A Facebook oldalon feltett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak.

3.4 Első találkozó a rendelőben

A rendelőbe való érkezés után, a kezelések megkezdése előtt kerül sor az első találkozóra, melynek során az adatkezelő megismeri az érintett:

– vezeték- és keresztnevét (kötelezően megadandó adat),

– a születési helyét és idejét (opcionálisan megadandó adat),

– a gyógytornászának és/vagy kezelőorvosának a vezeték- és keresztnevét (opcionálisan megadandó adat),

– az e-mail címét (kötelezően megadandó adat) és

– a szakorvos által felállított diagnózist (kötelezően megadandó adat).

Ezeket az adatokat az adatkezelő szerződéses, illetve jogi kötelezettség teljesítése érdekében kezeli az érintett együttműködési kötelezettsége és jól felfogott egészségügyi érdeke alapján.

Az első találkozó során történő adatkezelések pontos jogalapjai: Az első találkozó során kezdődik meg a páciens egészségügyi dokumentációjának összeállítása az egészségügyről szóló törvény 1997. évi CLIV. törvény 26. § (2) bekezdés a-h) pontjai (a beteg együttműködési kötelezettsége), a 136. § (1)-(2) alapján (dokumentációs kötelezettség), illetve az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bekezdés b)-c) pontja alapján, melyet az adatkezelő az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 30. § (1)-(2) bekezdése alapján az adatfelvételtől számított 30 (harminc évig) köteles megőrizni olvasható formában biztosítva ezzel az adathordozhatóság alapjogát.

Az egészségügyi dokumentációt képező adatokat az adatkezelő rögzíti saját számítógépén, elektronikus úton, digitális formában.

Az érintett e-mail címét az adatkezelő előzetesen, már a kapcsolatfelvétel során megismerhette, azt kizárólag kapcsolattartás és időpont egyeztetés céljából kezeli hozzájárulás alapján a hozzájárulás visszavonásáig.

Az első találkozón esedékes konzultáció során az adatkezelő megállapítja, hogy az érintett számára mely speciális, egyénre szabott gyakorlatok vezetnek a terápia céljának eléréséhez, és a weboldal adminisztrátori felületén engedélyezi az érintett számára a gyakorlatok megtekintését.

3.5 Számlázás

Az egyes kezelések díjait az érintettek az adatkezelő által kiállított papíralapú, készpénzes számla alapján egyenlítik ki. A készpénzes számla kiállítására az adatkezelőt törvény kötelezi.

A számlázás során történő adatkezelés pontos jogalapja: A számla kiállítása során az adatkezelő megismeri az érintett vezeték- és keresztnevét és a számlázási címét az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bekezdés c) pontja és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. § e) (a számla kötelező elemei) pontja alapján.

A számlázáshoz jogszabály által előírt adattartalom hiányában a számlázási kötelezettség és így a kezelés sem teljesíthető. A számlázáshoz megadott adatok megőrzési ideje megegyezik a számlák jogszabály által előírt megőrzési idejével, mely egyéni vállalkozó esetében tárgyév + 5 (öt) év az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. 78. § (3) bekezdés alapján (bizonylatok megőrzési határideje).

3.6 Üzleti és szakmai partnerek

Üzleti és szakmai kapcsolatai során az adatkezelő jogos érdek alapján, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bekezdés f) pontjával összhangban kezeli üzleti és szakmai partnereinek személyes adatait úgy, mint: vezeték – és keresztnév, e-mail cím, telefonszám és beosztás. Az évekre visszanyúló üzleti és szakmai kapcsolatos során az üzleti és szakmai partnerek már meggyőződhettek arról, hogy személyes adataikat az adatkezelő a hatályos jogszabályokkal összhangban tisztességesen veszi fel, és kezeli.

Az üzleti és szakmai partnerekre vonatkozó adatkezelés előtt az adatkezelő érdekmérlegelési tesztet készít, melynek tartalmába az üzleti és szakmai partner bármikor betekinthet. Az üzleti és szakmai partnerek személyes adatait az adatkezelő az üzleti kapcsolat fennállásáig vagy a törlésre irányuló kérelem kézhezvételéig kezeli.

3.7 Sütik (“Cookies”)

A süti (angolul: cookie) betűből és számokból álló információcsomag, melyet a honlapok általában a felhasználó böngészőjének küldenek el azzal a céllal, hogy elmentsenek bizonyos beállításokat, megkönnyítsék a honlap használatát és közreműködjenek abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsön az adatkezelő a látogatókról. A sütik nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására.

A sütik gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – melyet a honlap látogatójának eszköze tárol. Néhány süti a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül a honlap látogatójának eszközén. A felhasználók megtilthatnak minden, a sütikkel kapcsolatos tevékenységet, és törölhetik a korábbi látogatásaik során elhelyezett adatfájlokat. Ennek módjáról a felhasználó böngészője ad útmutatást az alábbiak szerint.

Cookie-k és webhelyadatok kezelése:

– Chrome-ban,

– Firefox-ban,

– Internet Exlporerben,

– Edge-ben,

– a böngészési adatok automatikus törlése.

A honlap által alkalmazott sütiket részletesen az alábbi tájékoztató foglalja össze.

Név Szolgáltató Lejárat Típus
CookieConsent atlasgyogykozpont.hu 1 év HTTP süti
PHPSESSID atlasgyogykozpont.hu munkamenet HTTP süti
wordpress_test_cookie atlasgyogykozpont.hu munkamenet HTTP süti

A CookieConsent süti funkciója: tárolja a felhasználó süti elfogadására irányuló nyilatkozatát az adott domainre vonatkozóan.

A PHPSESSID süti funkciója: megőrzi a felhasználói státuszt az oldallekérések között.

A wordpress_test_cookie funkciója: ellenőrzi, hogy a felhasználó engedélyezte-e a sütik használatát.

4. A hozzájárulás visszavonása

Hozzájáruláson alapul az adatkezelő adatkezelése (a fentiek értelmében) a következő műveleteknél:

– a telefonon, illetve az e-mail útján történő kapcsolatfelvétel,

– a Facebook oldal üzemeltetése ideértve a hozzászólásokat és a kapcsolat felvételi lehetőséget is,

– a látogatottsági statisztika készítése.

Az érintett által adott hozzájárulás bármikor visszavonható ugyanolyan egyszerűen, ahogyan a hozzájárulás megadása történt.

A Facebook oldal esetében a hozzájárulás visszavonható a “Like” (“Tetszik”) gomb ismételt megnyomásával, a privát üzenet vagy a hozzászólás törlésével. Minden egyéb adatkezelési művelet esetében az adatkezelő kéri az érintettet, hogy egy rövid, az info@atlasgyogykozpont.hu e-mail címre küldött üzenetben kérje adatai törlését.

Az adatkezelő mérlegeli, hogy a kért személyes adatot törölheti-e, és döntéséről az érintettet írásban értesíti. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűnek számít.

5. A szerződés teljesítése és a jogi kötelezettség

Az adatkezelőt jogszabály kötelezi arra, hogy az első konzultáció és a kezelés során a páciens személyazonosító adatait, valamint különleges adatait, a gyógykezelésével kapcsolatos adatait egészségügyi dokumentáció formájában dokumentálja, és az egészségügyi dokumentációt az adatfelvételtől számított 30 (harminc) évig megőrizze.

Az első találkozó során kezdődik meg a páciens egészségügyi dokumentációjának összeállítása az egészségügyről szóló törvény 1997. évi CLIV. törvény 26. § (2) bekezdés a-h) pontjai (a beteg együttműködési kötelezettsége), a 136. § (1)-(2) alapján (dokumentációs kötelezettség), illetve az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bekezdés b)-c) pontja alapján, melyet az adatkezelő az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 30. § (1)-(2) bekezdése alapján az adatfelvételtől számított 30 (harminc évig) köteles megőrizni olvasható formában biztosítva ezzel az adathordozhatóság alapjogát.

Az adatkezelőt jogszabály kötelezi a szolgáltatásról szóló, meghatározott adattartalmú számla kiállítására az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. § e) (számla kötelező elemei), az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 78. § (3) bekezdés alapján, így  a számlázási adatok vezetése és a számla kiállítása jogszabályban előírt kötelezettség. Amennyiben az adatkezelő a jogszabályban előírt adatokat nem kapja meg az érintettől, a vállalt szolgáltatást nem tudja teljesíteni.

6. A jogos érdek

Az adatkezelő az üzleti partnerek vezetőinek vagy kapcsolattartóinak vezeték- és keresztnevét, beosztását, e-mail címét és telefonszámát jogos érdek alapján kezeli összhangban az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bekezdés f) pontjával. Üzleti partnernek azon természetes személyt tekinti az adatkezelő, aki egyéni vállalkozóként vagy egy jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság kapcsolattartója, és akikkel egy munkafolyamat során együtt dolgozik (például: fogtechnikus, programozó, személyi asszisztens). A jelen pontban felsorolt személyes adatokat hosszú évekre visszanyúló, korábbi üzleti levelezések és találkozások során az adatkezelő közvetlenül az érintettektől jutott hozzá.

Az üzleti partnerek a személyes adatok a bizalmas kezelésről már meggyőződhettek az évekre visszanyúló üzleti kapcsolat során. Ennek ellenére, az adatkezelő elvégezte a személyes adatok jogszerű kezeléséhez nélkülözhetetlen érdekmérlegelési tesztet, melynek tartalmát igény szerint az üzleti partnerek rendelkezésére bocsátja. A tiltakozáshoz való jogot az adatkezelő minden üzleti partner számára biztosítja.

7. Az adatok tárolásának időtartama

– A Kapcsolatfelvétel során megadott adatok (vezeték- és keresztnév, telefonszám, email cím) – A gyógytornász-páciens kapcsolat kialakulásáig (a kapcsolat felvételi adatok az egészségügyi dokumentáció részévé válnak).

– Facebook oldal (vezeték- és keresztnév, hozzászólás) – Az oldal törléséig, az érintett általi oldalkedvelés visszavonásáig, az érintett törlési műveletéig.

– Számlázási név és cím – A jogszabályban előírt ideig (egyéni vállalkozók esetében tárgyév + 5 (öt) év).

– Üzleti partnerek adatai (vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám) – Az üzleti kapcsolat fennállása alatt, illetve az azt követő 5 (öt) évig.

– A honlapról érkező sütik – A sütik érvényességi idejéig, illetve amíg a felhasználó nem törli a böngészőjéből ezeket a sütiket.

– Egészségügyi dokumentáció A jogszabályban meghatározott személyazonosító adatok (vezeték- és keresztnév, születési hely és idő,), valamint a diagnózis és a gyógykezelési tervet megalapozó vizsgálati eredményeket, illetve minden olyan egyéb adat és tény, amely a beteg gyógyulására befolyással lehet, az adatfelvételtől számított 30 (harminc) évig 30 (harminc) évig kell megőrizni.

8. A címzettek köre

Az adatkezelő az egyes feladatok ellátása érdekében adatfeldolgozókat vesz igénybe. Lényeges, hogy a vonatkozó jogszabály értelmében nem pusztán az adatkezelőt, de az adatfeldolgozókat is kötelezi az orvosi titoktartás, mely alól az adatkezelő csak meghatározott esetekben mentesülhet (1997. évi XLVII. törvény 7. § (1)-(2) bekezdés).

Tárhelyszolgáltató: Tárhelypark Kft. (székhely és levelezési cím: 1122 Budapest, Gaál József út 24., az adatkezelés helye: a tárhely szolgáltató szerverén, adószám: 23289903-2-43, cégjegyzékszám: 01-09-322570, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, telefonszám: +36-1-700-414, weboldal: https://tarhelypark.hu, e-mail cím: info@tarhelypark.hu, adatkezelési tájékoztató: A Tárhelypark Kft. adatkezelési tájékoztatója)

Felelősségbiztosító: Allianz Hungária Zrt. (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52., telefonszám: +36 (1) 421-1-421, az ügyfélszolgálat elérhetőségei) – Egy jövőbeli, nem várt biztosítási eseményhez kapcsolódó valamennyi, a felelősségbiztosító által kért személyes és különleges adat. – Adatvédelmi Tájékoztató

E-mailek fogadása és küldése: Gmail – Google Ireland Limited (székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország) – Adatkezelési tájékoztató

Facebook oldal: Facebook oldal – Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin Dublin 2) – Adatkezelési tájékoztató – Hozzáférés a felhasználó nevéhez és időpontjához

Mobil telefonszolgáltató: Magyar Telekom Nyrt. (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55., telefonszám: 1400, e-mail: ts_ugyfelkapcsolat@t-systems.hu, honlap: https://www.telekom.hu) – Adatkezelési tájékoztató

Könyvelés: P. Familie Könyvelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely. 7627 Pécs, Wass Albert út 118., cégjegyzékszám: 02-09-072263, adószám: 14233344-2-02) – Hozzáférés a számlázási névhez és számlázási címhez, a kiállított számlákhoz.

Címzettnek és adatfeldolgozónak minősül továbbá az érintett számára minden olyan szakellátást biztosító szakorvos (például: radiológus, ortopédus, illetve háziorvos) és gyógyszertár, melyek kompetenciája nem tartozik az adatkezelő szolgáltatási körébe, és amely személyek köre előre nem pontosan meghatározható. Ezért ezek a további adatfeldolgozók a jelen tájékoztatóban nem szerepelnek.

Az az érintett, akinek ellátása céljából, kérésére személyes és különleges adatai ezen adatfeldolgozók számára továbbításra kerülnek, a további adatfeldolgozó saját egyedi betegtájékoztatójában és adatkezelési tájékoztatójában kap pontos tájékoztatást az adott adatfeldolgozó adatkezelési gyakorlatáról és eljárásairól.

9. Adattovábbítás harmadik országba

Adattovábbítás harmadik országba nem történik.

10. Az érintettek egyes jogai

A tájékoztatáshoz való jog: Az érintettek bármikor kérhetik az adatkezelőt, hogy személyes adataik kezeléséről, valamint az adathordozhatóság jogáról adjon tájékoztatást, illetve bármikor kérhetik személyes adataikhoz való hozzáférést, azok módosítását, helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Az érintettek e jogaikat az adatkezelő jelen tájékoztató 1. pontjában megjelölt elérhetőségein gyakorolhatják szóban vagy írásban. Az adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a szóbeli tájékoztatás feltétele a személyazonosságának igazolása.

A hozzáférési jog: Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy az adatkezelőnél személyes adatainak kezelése folyamatban
van-e. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintettre vonatkozó, általa kezelt adatok kategóriáiról, azok forrásáról, címzettjeiről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, valamint a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az adatkezelő a tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg.

Az adathordozhatósághoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat géppel olvasható formában megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, illetve az adatok egy másik adatkezelésre jogosultnak való közvetlen megküldését kérje.

A helyesbítéshez való jog: Az érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adat helyesbítését, vagy kiegészítését kérni. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A törléshez / Az elfeledtetéshez való jog: Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő a rá vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje:

– a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték,

– az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,

– az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

– a személyes adatokat jogellenesen kezelték,

– a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,

– a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az érintett nem kezdeményezheti az adatok törlését, ha az adatkezelés szükséges:

– a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,

– a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,

– népegészségügy területét érintő közérdek alapján,

– közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az adat törlése valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést, vagy

– jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Törlési kérelem (adatkezelési hozzájárulás visszavonása) esetén az adatkezelő által kezelt adatok a kérelem kézhezvételének időpontjától kezdődően nem kezelhetőek.

Az elfeledtetés iránti kérelem esetében az adatkezelő valamennyi, a kérelem kézhezvételét megelőzően jogszerűen kezelt adatok bevonásával történő kapcsolatot, az érintettről kialakított profilt és automatikus döntést köteles törölni a rendszerből.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Amennyiben az alábbi feltételek valamelyike teljesül, az adatkezelő törlés helyett az érintett ilyen irányú kérelmére korlátozza az adatkezelést:

– az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,

– az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,

– az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy

– az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása esetén az adatkezelő a személyes adatokat kizárólag tárolhatja, azok kezelésére az érintett hozzájárulásával, vagy jogi érdek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből jogosult.

A tiltakozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Az érintett a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése esetén is jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen.

Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A visszavonás joga: Az érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt és profilalkotást.

11. Panaszkezelés

Az adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel és gondossággal kezeli. Amennyiben az érintett úgy tapasztalja, hogy az adatkezelő nem tett meg minden tőle elvárható intézkedést az érintett személyes adatai védelmében, kérdését, észrevételét eljuttathatja az info@atlasgyogykozpont.hu e-mail címre vagy az adatkezelő 1. pontban megjelölt levelezési címére.

Az érintett a területileg illetékes betegjogi képviselőhöz is fordulhat panaszával. A betegjogi képivselő az Integrált Jogi Szolgálat munkatársa, az adatkezelőtől független személy.

A betegjogi képviselő elérhetőségei: Dr. Szendy Erzsébet (levelezési cím: 7624 Pécs, Ferencesek utca 22., telefonszám: +36 20 489 9533, e-mail cím: erzsebet.szendy@ijb.emmi.gov.hu)

Amennyiben az adatkezelő az adatkezelési elveket megsérti, az érintettek bíróság előtt gyakorolhatják jogérvényesítési lehetőségeiket polgári per keretében. A per elbírálása a területileg illetékes törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az érintettek a személyes adataikkal kapcsolatos panaszokkal, kérdésekkel és észrevételekkel az illetékes felügyeleti szervhez, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (ügyfélszolgálat címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., email:  ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: https://www.naih.hu).

12. Automatizált döntéshozatal

Az adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt.

13. Biztonsági intézkedések

Az adatkezelő gondoskodik megfelelő biztonsági intézkedésekkel arról, hogy a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat megvédje többek között a jogosulatlan hozzáférés, a téves nyilvánosságra hozatal vagy a jogosulatlan megváltoztatás ellen.

Az adatkezelő székhelyén található számítógépre jelszó megadása után lehet belépni a felhasználói fiókba, melyet az ESET Internet Security véd a vírusoktól. Az adatkezelő által használt telefonkészülék védett az illetéktelen hozzáférés és a véletlen feloldás ellen.

Az adatkezelő a Gmail-be és a Facebook-ra kettős azonosítással lép be.

A honlapot az adatkezelő védi az illetéktelen feltörés ellen, és a honlapon SSL titkosítást alkalmaz. A megfelelő biztonsági intézkedések kialakítása során az adatkezelő figyelembe vette a tudomány és technológia jelenlegi állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, és a természetes személyek jogaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot.

14. Egyéb rendelkezések

Jelen tájékoztató 2019. szeptember 01-én lép hatályba és amint olyan új iránymutatások, állásfoglalások, részletszabályok válnak ismertté, amelyek miatt az adatkezelőnek módosítania kell a tartalmat, illetve ha az adatkezelő tevékenységi köre és az általa alkalmazott marketing eszközök megváltoznak, az adatkezelő elvégzi a felülvizsgálatot.

Kelt: Pécs, 2019. szeptember 01.

Kapcsolat

E-mail cím

info kukac atlasgyogykozpont pont hu

Cím

7627 Pécs
Szabó József utca 2. fsz. 1.

Kérjen időpontot kezeléseinkre!

Adatkezelési tájékoztató

Legyen tájékozott! Iratkozzon fel hírleveleinkre!

Kezeléseink a karantén időszaka alatt is elérhetők!

Hetente tájékoztatjuk új eseményeinkről, gyógykezelésekről. Nem küldünk spam-et, bővebb info: https://atlasgyogykozpont.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

COVID INFO - NYITVA VAGYUNK!